StroomOp is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. In een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, en waar de hulp het liefst thuis geboden wordt. Samen werken we stroomopwaarts aan een lerend jeugdhulpstelsel.

Het netwerk van professionals uit jeugdhulp en onderwijs geeft uitvoering aan het Actieplan Best Passende Zorg voor Kwetsbare Jongeren (BGZJ). Dit actieplan is onderdeel van één van de actielijnen uit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd: het zo thuis mogelijk laten opgroeien van kinderen (actielijn 2). Meer weten over het programma Zorg voor de Jeugd? Kijk dan op voordejeugd.nl voor meer info.

StroomOPwaarts netwerken

Denken en doen, opiniëren, initiëren, verzamelen, delen, onderzoeken en dagelijks werken aan het verbeteren van jeugdhulp, zodat jeugdhulp steeds beter wordt en kinderen en gezinnen eerder en beter geholpen worden. Dat is Stroomopwaarts werken: eerder, sneller en beter. Voor kinderen en gezinnen en met een duurzame systeemverandering voor ogen.

StroomOP wil – net als heel veel andere professionals in de jeugdhulp – dat jongeren die nu en in de toekomst in de JeugdzorgPlus terechtkomen de voor hen best passende zorg krijgen. Dat betekent onder meer dat plaatsing in de JeugdzorgPlus zeer tijdelijk is en dat ondersteuning en behandeling zo goed mogelijk moeten zijn. Uiteindelijk wil StroomOP – samen met ouders en jongeren zelf – voorkomen dat jongeren in gesloten zorg terecht komen.

Stroomopwaarts werken aan een lerend jeugdstelsel door nadruk te leggen op vijf leidende principes:

  1. Werk aan verbindend professioneel leiderschap
  2. Denk en handel vanuit het netwerk
  3. Versterk je professionele expertise
  4. Leer en verbeter
  5. Verbind inhoudelijke principes aan financiële en organisatorische

Acties en projecten

StroomOP bundelt, versterkt en vergroot vanuit de inhoud initiatieven, kennis en expertise in het veld om te komen tot betere jeugdhulp. Met de daadkracht om op korte termijn projecten tot stand te brengen op basis van een visie die op lange termijn bijdraagt aan betere jeugdhulp.